Leveranciers Informatie - Wegwijs in de wereld

1 - Leveranciers Producten: In dit scherm kunt u alle producten bekijken die aan de geselecteerde leverancier zijn gekoppeld.

2 - Documenten: Alle documenten die reeds naar deze leverancier zijn verzonden, worden hier weergegeven.

3 - Nieuw document: In deze drop-down box kunt u alle geüploade documenten selecteren om naar deze specifieke leverancier te sturen.

4 - Verzoek verzenden: Als u hierop klikt, wordt het geselecteerde document dat u in (3) hebt gekozen, verzonden.

5 - Accreditaties van de leverancier: Eventuele certificaten of accreditaties van deze leverancier zullen hier worden weergegeven.